Ochrana osobních údajů

Jaké údaje shromažďujeme a proč?

a) Objednávka

Při objednávce po vás žádáme tyto údaje: jméno, emailová adresa a telefonní číslo. Vaše údaje ukládáme pro zlepšení komunikace mezi vámi a Výdejnou chutí a pro potřeby vyřízení objednávky. Jedná se o zpracování údajů v rámci smluvní agendy (vyřizování objednávek a nákupů odběratelů, následné plnění zákonem stanovené povinnosti evidence dokladů atd.).

b) Newsletter

Máte možnost přihlásit se k odběru našeho newsletteru. Pokud souhlasíte s jeho odběrem, použijeme vaši emailovou adresu a případně vaše jméno k zasílání informací o produktech a novinkách kolem Výdejny chutí.

Pokud si budete přát odstranit vaše osobní údaje, odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů (netýká se to zákonného zpracování údajů), popř. máte jiné žádosti, napište nám, prosím, vaši žádost emailem na adresu: [email protected], zároveň můžete využít poštovní adresu sídla anebo datovou schránku na IDS: 64qhgmz

c) Obecně

I my musíme plnit určité zákonem stanovené povinnosti. Na tomto právním základě zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o naší spolupráci, a to z důvodu dodržování zejména následujících zákonů:

  • zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
  • zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
  • zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu nejvýše 10 let.

Zavazujeme se nepoužívat tyto údaje jiným způsobem, neposkytujeme údaje třetím stranám a chráníme je takovým způsobem, aby nemohly být nijak zneužity.

Postupujeme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“ – General Data Protection Regulation). Jeho účelem je především lepší zabezpečení ochrany vašich dat.

Tyto podmínky jsou platné dnem zveřejnění v internetovém obchodě.

V Praze dne 11. 1. 2022

Ing. Vratislava Janovská, Ph.D., jednatelka společnosti Výdejna chutí, s.r.o.